31.5K

关于召开2019年度本科生国家奖学金、国家励志奖学金集中初审会议的通知

2019年10月9日   点击人次:13

  • 关于召开2019年度本科生国家奖学金、国家励志奖学金集中初审会议的通知

各学院(部):

兹定于10月9日(星期三)上午9:30在上街校区行政楼C308会议室召开学校2019年度本科生国家奖学金、励志奖学金集中初审会议。

请各学院派1名负责资助工作的辅导员准时参加。

                  

                              学生工作处 

                                 2019年10月9日